Category Archives: Uncategorized

Voi Rung News May – 2022

Tổ hợp tác Voi Rừng họp cùng sự tham gia của NTFP mặt

12/05/2022, tổ hợp tác Voi Rừng chính thức thành lập để tăng tính cộng đồng của Dự Án Voi Rừng. Đây là sự nâng cấp từ Hộ Kinh Doanh đã đăng kí từ 2021 với sự tham gia của đồng bào Bana, chính quyền địa phương và các doanh nhân khởi nghiệp. Ba thành viên […]

Liên Hệ